Vi ger ett tryggt stöd

i en svår stund

Jour dygnet runt

Telefon 0240-740 30


Jämför gärna med våra humana priser

begravningar och bouppteckningar

Ombesörjer begravningar på alla orter

Vi gör gärna hembesök